preloader

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez pracowników 230 przedsiębiorstw MMSP z terenu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w okresie od 05.2016 do 08.2017r. poprzez udział w szkoleniach, doradztwie indywidualnym oraz punkcie doradczo-konsultacyjnym.Dowiedz się więcej!Cel projektu: podniesienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych(ZP) przez pracowników 230 przedsiębiorstw MMSP z terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w okresie od 05.2016 do 08.2017r. poprzez udział w szkoleniach oraz doradztwie indywidualnym i punkcie doradczo-konsultacyjnym.

Planowane efekty: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Zachodniej poprzez uzyskanie wiedzy z zakresu ZP, pozwalającej im na bezproblemowy udział w tym rynku. Poszerzenie możliwości zdobywania kolejnych zleceń, pozwoli na umocnienie się pozycji MMSP na regionalnych rynkach gospodarczych, wpłynie na profesjonalizm usług oraz zintensyfikuje procesy rozwojowe.

Wartość projektu: 2 619 250,35

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 356 560,45