Nasza kadra

Projekty szkoleniowo – doradcze prowadzone są przez prawników, specjalistów oraz trenerów współpracujących z Kancelarią Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.

Doświadczenie Kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza w zakresie Zamówień Publicznych

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza realizującej projekty szkoleniowo – doradcze z Zamówień Publicznych dla wykonawców są zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych i prawidłowym wydatkowaniem środków unijnych.

Kancelaria posiada zasoby specjalistów i praktyków związanych z zamówieniami publicznymi. Wspólnicy kancelarii regularnie komentują kwestie prawne związane z rynkiem zamówień publicznych w Polsce i zagranicą.
Od wielu lat prowadzimy szkolenia tematyczne, konferencje i publikujemy artykuły w branżowej prasie.

Pracownicy kancelarii są także zaangażowani w projekt: Asystent Postępowania, który wpisuje się w cyfryzację Zamówień Publicznych na rynku krajowym.

Paweł Sendrowski

Paweł Sendrowski

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w zakresie prawidłowego wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku. Autor komentarzy „Zamówienia tego samego rodzaju. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia” oraz „Procedury wydatkowania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020”. Komentuje zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i Wolters Kluwer S.A. Współtwórca systemu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Członek międzynarodowej organizacji, skupiającej osoby zajmujące się tematyką zamówień publicznych: Procurement Lawyers’ Association. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych, udzielania zamówień do 30.000,00 euro oraz zasady konkurencyjności, m.in. dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Bartosz Kozłowski

Bartosz Kozłowski

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 2006 roku, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się m.in. obsługą w zakresie prawa zamówień publicznych (kontrola wydatkowania środków) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie odpowiedzialny za obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Współtwórca portalu do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego E-Publiczny Doradca. Prowadzi również szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców oraz zamawiających. Autor licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (postepowania.pl).

Mikołaj Maźwa

Mikołaj Maźwa

Radca prawny, wspólnik w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, umów handlowych oraz budowlanego procesu inwestycyjnego. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2008 roku reprezentując, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a także dotyczących problematyki funkcjonowania funduszy strukturalnych UE i wydatkowania środków unijnych. Prowadzi szkolenia dotyczące prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających. Współautor bloga poświęconego tematyce prawa zamówień publicznych oraz tematyce wydatkowania środków unijnych (postepowania.pl).

Ewa Żak

Ewa Żak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Udziela konsultacji merytorycznych, interpretacji prawnych i praktycznych, dotyczących trudnych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to atuty, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkoleń. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje przesądza o dużym zaufaniu, jakim darzą ją przedsiębiorcy. Posiada bogate doświadczenie w pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyka poparta także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady). Autorka artykułów w prasie branżowej (Builder).
Ewa Walkowiak

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się  przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .

Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA,  aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.

Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy  (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne). 

Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i  warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania –  specjalizacja zamówienia publiczne.  Informacje dodatkowe na stronie:  www.zprzetargi.pl.  Absolwent Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.  

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami