O projekcie „Otwórz się na zamówienia publiczne”

Przedmiot projektu

Szkolenia z zamówień publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zapraszamy firmy bez doświadczenia na krajowym rynku zamówień publicznych.

Cel projektu

Wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji wśród min. 435 z 483 mikro, małych i średnich przedsiębiorców (i ich pracowników), w szczególności wśród tych, którzy nie posiadają doświadczeń na rynku zamówień publicznych, z obszaru woj. dolnośląskiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, w wyniku realizacji wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego w okresie od 01.03.2020 do 30.06.2023 r.
Wartość projektu: 4 803 039,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 048 001,60 zł

Formularze zgłoszeniowe / umowy

Przedsiębiorco! Już tylko wypełnienie dokumentów dzieli Cię od poszerzenia swoich kompetencji.

Poniżej znajdziesz listę plików, które należy wypełnić.

Możesz zrobić to sam, pobierając i wypełniając pliki w wersji edytowalnej, które znajdują się poniżej i przesłać do nas mailem lub skontaktuj się z nami, a my uzupełnimy dokumenty za Ciebie.
DO POBRANIA – FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE
INFORMACJE DODATKOWE

Formy wsparcia

  • Szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych + doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia
  • Doradztwo (bez pakietu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Planowane efekty

  • Podniesienie wiedzy wśród mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w wyniku realizacji szkoleń i doradztwa
  • Wzrost aktywności MMŚP na rynku zamówień publicznych
  • Przygotowanie MMŚP do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych, zapoznanie z całym procesem formalnym, warsztaty mające na celu nabycie umiejętności pracy na dokumentach
  • Możliwość budowania przewagi konkurencyjnej, dzięki dodatkowej opcji pozyskiwania zleceń

Dofinansowanie z budżetu państwa

„Otwórz się na zamówienia publiczne”

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 253.851,08 zł

WIĘCEJ INFORMACJI