I. Ubieganie się o zamówienia publiczne w Polsce

Szkolenie online

Ubieganie się o zamówienia publiczne w Polsce z uwzględnieniem specyfiki zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.

Informacje praktyczne

Termin:  16-17 grudnia 2022 (2 x 8h)

Cena (wkład własny): 132,24 zł (zwolnione z VAT)

Dofinansowanie de minimis: 969,76 zł
Grupy: 8 – 16 osób
Dla kogo są szkolenia? Dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z całej Polski.
Jak otrzymać dofinansowanie? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w formalnościach!
Szkolenie odbywa się online. Aby wziąć w nim udział wystarczy komputer i internet.


Program szkolenia

 • Ubieganie się o zamówienia publiczne
 • Omówienie specyfiki zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych
 • Zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego

Dodatkowe zagadnienia szkoleniowe:

 • waloryzacja cen;
 • zmiany w ZP w związku z wojną na Ukrainie;
 • kwestie problemów i wyzwań dotyczących konkretnych sytuacji, które spotkały wykonawcę;
 • przebieg badania rażąco niskiej ceny, jak udowodnić, że moja oferta nie jest ofertą z rażąco niską ceną;
 • procedura weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jakie dokumenty podlegają uzupełnieniu, w jakich okolicznościach, czy zawsze możliwe jest uzupełnienie dokumentów podmiotowych, dokumentów przedmiotowych?
 • jak skutecznie złożyć ofertę korzystając z zasobów podmiotu trzeciego lub wspólnie z innymi wykonawcami jako konsorcjum;
 • czy umowa z zamawiającym podlega modyfikacjom, w jakich okolicznościach, czy to prawda, że termin realizacji zamówienia lub cena są niezmienne;
 • w jakich okolicznościach dochodzi do zatrzymania wadium, czy zamawiający jest zobowiązany do zatrzymania wadium w każdej okoliczności, którą uzna za wadliwość działań wykonawcy.

Po zakończeniu szkolenia, otrzymasz nasze wsparcie:

W ramach specjalistycznego wsparcia praktycznego (w cenie tylko 51,60 zł/h) możemy:

 • pomóc wyszukiwać przetargi,
 • przeprowadzić kompleksowo przez cały proces,
 • opiniować postępowanie, konsultować ofertę, nadzorować proces złożenia oferty, weryfikować konkurencję,
 • wyjaśniać rażąco niską cenę, wesprzeć w kwestii waloryzacji wynagrodzenia,
 • reprezentować przed zamawiającym, KIO,
 • pomóc w innych kwestiach związanych z Zamówieniami Publicznymi.
 • wesprzeć wykonawcę w zakresie zmiany wartości zamówienia w umowie przetargowej

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Dodatkowo z racji uczestnictwa w szkoleniu uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do Bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia na okres 3 miesięcy. Jednym słowem będą Państwo mogli weryfikować swoją konkurencję pod kątem ewentualnego wykluczenia z postępowania (więcej informacji tutaj).


Organizator

Wielkopolska Grupa Prawnicza jest kancelarią specjalizującą się w zamówieniach publicznych (od strony zamawiających jak i wykonawców). Obsługujemy postępowania dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się  przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .

Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA,  aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.

Wykładowca studiów podyplomowych: Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy  (Zamówienia publiczne), a także wykładowca na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne).

Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i  warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania –  specjalizacja zamówienia publiczne.  Informacje dodatkowe na stronie:  www.zprzetargi.pl.  Absolwent Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań.

Ewa Walkowiak

Ewa Walkowiak

Radca prawny, kierownik działu zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz w doradztwie prawnym zamawiającym, wykonawcom oraz podmiotom świadczącym usługi inżyniera kontraktu w realizacji kontraktów o zamówienie publiczne. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Ewa Żak

Ewa Żak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Udziela konsultacji merytorycznych, interpretacji prawnych i praktycznych, dotyczących trudnych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Od ponad 22 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce, m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ochrony Środowiska, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to atuty, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkoleń. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje przesądza o dużym zaufaniu, jakim darzą ją przedsiębiorcy. Posiada bogate doświadczenie w pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Praktyka poparta także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady). Autorka artykułów w prasie branżowej (Builder)

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami