Nasz blog

19 października 2020 Mikołaj Maźwa

Konsekwencje braku złożenia przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej w postępowaniu

Czytaj więcej

16 października 2020 Ewa Żak

Tryb podstawowy – wprowadzenie

Czytaj więcej

12 października 2020 Andrzej Łukaszewicz

Niezgodność oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej