Zamówienia publiczne - szkolenia i doradztwo

Szkolenia online

Szkolenie

I. Ubieganie się o zamówienia publiczne w Polsce

 

*Z uwzględnieniem tematyki zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czas trwania: 16 h (2dni po 8h)

Cena: 132,24 zł (zwolnione z VAT)

Termin: 16 i 17 grudnia 2022, 8:00 - 16:00

Grupy: 8-16 osób

Forma: szkolenie online

Dofinansowanie: 90%

Certyfikat, test sprawdzający wiedzę

Więcej informacji

Szkolenie + warsztaty

II. Przygotowanie przedsiębiorców do wykorzystania instrumentów e-zamówień

Czas trwania: 1 dzień (7 h)

Cena: 68,76 zł (zwolnione z VAT)

Termin: 29 listopada 2022, 9:00 - 16:00

Grupy: 8-16 osób

Forma: szkolenie online

Dofinansowanie: 90%

Certyfikat, test sprawdzający wiedzę

Więcej informacji

Szkolenie

III. Prawne aspekty prowadzenia działalności dla firm funkcjonujących na rynku zamówień publicznych

 

*szkolenie uzupełniające dla osób biorących udział w module I lub II

 

Czas trwania: 8 h (1 dzień 8h)

Cena: 68,76 zł (zwolnione z VAT)

Grupy: 8-16 osób

Forma: szkolenie online

Dofinansowanie: 90%

Certyfikat, test sprawdzający wiedzę

Więcej informacji

Po naszych szkoleniach kursanci otrzymują kompleksowe wsparcie prawne i doradcze (również objęte dofinansowaniem). Chętne osoby wspieramy w stawianiu pierwszych kroków na rynku zamówień publicznych.

Doradztwo

Wspieramy przedsiębiorców lub ich pracowników w zagadnieniach związanych z tematyką zamówień publicznych.

 

CENA: 1 h – 51, 60 zł netto

 

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym profesjonalna pomoc w zakresie:

  • przygotowania i składania ofert przetargowych;
  • weryfikacji spełnienia warunków;
  • poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania;
  • omówienia wątpliwości z udziałem w danym postępowaniu przetargowym;
  • opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego;
  • sporządzenia wniosku o protokół z otwarcia ofert;
  • wyjaśnienie rażąco niskiej ceny;
  • konsultacje w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • konsultacje w zakresie ewentualnej realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (kary umowne, możliwości zmiany umowy, udzielanie zamówień uzupełniających, zatrzymanie wadium, okres gwarancji);
  • doradztwa w zakresie przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień)

Jesteś zainteresowany/-a naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami