Szkolenia i doradztwo

Szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego

(25 grup x 8 osób = 200 osób)

Czas trwania: 2 dni/ łącznie 16 godzin lekcyjnych (2 przerwy kawowe i jedna obiadowa każdego dnia)

Grupy: min. 8 osób, max. 16 osób

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego.

Pobierz program szkolenia

Doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z doradztwa poszkoleniowego mogą skorzystać jedynie firmy, które wzięły udział w szkoleniu. Doradztwo przewidziane jest dla 50 % firm biorących udział w szkoleniu - 100 firm. Średnio przewidzianych jest 15 godzin (zegarowych) doradztwa na firmę. Celem doradztwa jest pogłębienie zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniu i jest ściśle związane z danym szkoleniem.

Doradztwo dla danego przedsiębiorstwa prowadzone będzie w formie bezpośrednich spotkań i będzie stanowić co najmniej 50% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 50% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy.

Szkolenia połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień

(20 grup x 8 osób = 160 osób)

Czas trwania: 1 dzień/ 8 godzin lekcyjnych (w tym 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa)

Grupy: min. 8 osób, max. 16 osób

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego.

Pobierz program szkolenia

Doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień.

Z doradztwa poszkoleniowego mogą skorzystać jedynie firmy, które wzięły udział w szkoleniu. Doradztwo przewidziane jest dla 50 % firm biorących udział w szkoleniu - 80 firm. Średnio przewidzianych jest 15 godzin (zegarowych) doradztwa na firmę. Celem doradztwa jest pogłębienie zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniu i jest ściśle związane z danym szkoleniem.

Doradztwo dla danego przedsiębiorstwa prowadzone będzie w formie bezpośrednich spotkań i będzie stanowić co najmniej 50% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 50% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy.

Szkolenia z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych

(7 grup x 8 osób = 56 osób)

 

Szkolenie przeznaczone jedynie dla firm, które wzięły udział w innym szkoleniu. Nie jest możliwe, aby firma skorzystała w ramach projektu tylko i wyłącznie ze szkolenia z zakresu prawnych aspektów lub doradztwa poszkoleniowego dot. tego szkolenia. 

Czas trwania: 1 dzień/ 8 godzin lekcyjnych (w tym 2 przerwy kawowe i jedna obiadowa)

Grupy: min. 8 osób, max. 16 osób

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest frekwencja na poziomie 90% oraz zaliczenie testu końcowego.

Pobierz program szkolenia
Doradztwo bezpośrednio związane z tematyką szkolenia. Z doradztwa poszkoleniowego mogą skorzystać jedynie firmy, które wzięły udział w szkoleniu.
 
Doradztwo przewidziane jest dla 50 % firm biorących udział w szkoleniu - 28 firm. Średnio przewidzianych jest 15 godzin (zegarowych) doradztwa na firmę. Celem doradztwa jest pogłębienie zagadnień merytorycznych omawianych na szkoleniu i jest ściśle związane z danym szkoleniem. Doradztwo dla danego przedsiębiorstwa prowadzone będzie w formie bezpośrednich spotkań i będzie stanowić co najmniej 50% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 50% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy.

Doradztwo (bez pakietu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Celem doradztwa będzie wsparcie przedsiębiorców lub ich pracowników w zagadnieniach związanych z tematyką zamówień publicznych, np. omówienie konkretnych przypadków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w którym uczestniczy lub udziałem w którym jest zainteresowany przedsiębiorca, korzystający z doradztwa w ramach projektu.

Pobierz program
Doradztwo będzie w formie bezpośrednich spotkań i będzie stanowić co najmniej 50% ogólnego czasu doradztwa. Pozostałe 50% będzie wykorzystane na samodzielną pracę doradcy np. analiza SIWZ,  analiza oferty przetargowej przedsiębiorcy, opracowanie propozycji pism itp. na podstawie skanów dokumentacji otrzymanej od przedsiębiorcy objętego doradztwem i udokumentowana mailami czy rejestrami połączeń telefonicznych czy telekonferencyjnych.

Harmonogram szkoleń

Szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego (25 grup x 8 osób = 200 osób)

 

Czas: 22-23 października 2020, godz. 9:00-16:00

Forma: szkolenie online

W celu rejestracji skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany/-a udziałem w projekcie?

Skontaktuj się z nami